THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG ONLINE

 1. Thế nào là hộ chiếu phổ thông?

– Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

– Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Các loại hộ chiếu

 • Hộ chiếu ngoại giao;
 • Hộ chiếu công vụ;
 • Hộ chiếu phổ thông;
 • Giấy thông hành.

– Như vậy, hộ chiếu phổ thông là một trong số những loại giấy tờ mà người dân dùng cho hoạt động xuất nhập cảnh.

 1. Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông

Công dân Việt Nam được xem xét cấp hộ chiếu phổ thông trừ trường hợp quy định tại Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

 1. Hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước gồm những giấy tờ sau:
 • Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin,.
 • 02 ảnh 4×6 ( file ảnh ) không đeo kính, chụp thẳng thấy rõ 2 tai và trán
 • Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng
 • Tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi;
 • Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu;

Trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;

 • Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;
 • Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi.
 • Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

ĐT liên hệ : 0919642041

Bài viết liên quan