THỜI HẠN CỦA HỘ CHIẾU

Theo Điều 7 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh như sau:

– Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

– Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

  • Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;
  • Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;
  • Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.
  • Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

HỘ CHIẾU CÒN HẠN DƯỚI 6 THÁNG

Trước đây, tại Điều 33 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định một trong những điều kiện để công dân Việt Nam được xuất cảnh là: Có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng; đối với hộ chiếu phải còn hạn sử dụng từ đủ 6 tháng trở lên;

Tuy nhiên, khoản này đã được bãi bỏ tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023. Thay vào đó, giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng là được.

Căn cứ quy định trên, theo quy định mới đã cho phép công dân xuất cảnh khi hộ chiếu còn hạn dưới 06 tháng.

Tuy nhiên cần lưu ý, ngoài quy định trên, công dân Việt Nam được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực;

– Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, người chưa đủ 14 tuổi ngoài các điều kiện quy định nêu trên phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.

 HỘ CHIẾU CÒN HẠN DƯỚI 6 THÁNG CÓ ĐƯỢC LÀM HỘ CHIẾU MỚI KHÔNG?

Công dân sử dụng hộ chiếu còn hạn dưới 6 tháng có thể làm hộ chiếu mới để đảm bảo thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh một cách thuận lợi nhất.

Cụ thể, nếu hộ chiếu còn hạn nhưng muốn làm hộ chiếu mới, người dân phải nộp lại hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử dụng hoặc nộp đơn báo mất/thông báo về việc đã tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp trường hợp hộ chiếu còn giá trị sử dụng bị mất.

Ngoài ra, hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông gồm các giấy tờ sau:

– Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan dưới đây; xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

– Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu còn giá trị sử dụng bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;

– Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân; trường hợp không có bản sao Giấy khai sinh, trích lục khai sinh thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;

– Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản sao thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

(Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 (sửa đổi năm 2023)

Bài viết liên quan