THỜI HẠN CỦA HỘ CHIẾU

Theo Điều 7 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định thời hạn...

THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG ONLINE

Thế nào là hộ chiếu phổ thông? – Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền...