CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU

Theo Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 (sửa...