VISA - Hộ chiếu
  Cập nhật ngày: 23/05/2017
  Cần nắm thông tin về các thay đổi và quy định mới trong việc xin cấp visa thị thực cho người đi du lịch Mỹ trong năm 2017 để có thể chuẩn bị hồ sơ thật tốt nhé.
  Cập nhật ngày: 22/05/2017
   Khắc phục được đặc điểm hộ chiếu trắng giúp gia tăng độ mạnh của hồ sơ khi làm thủ tục xin visa đi Mỹ. 
  Cập nhật ngày: 22/05/2017
  Cập nhật ngày: 22/05/2017
  Theo thỏa thuận từ hai nước Việt Nam và Mỹ, người mang quốc tịch Việt Nam khi đến Mỹ dù là với bất kỳ mục đích gì cũng đều phải xin visa trước khi nhập cảnh. Nước Mỹ luôn chào đón người Việt Nam nhưng cũng có quyền từ chối bất cứ ai nếu hồ sơ không hợp lệ và không đúng quy định của luật pháp Mỹ.
  Cập nhật ngày: 06/02/2015
  Cập nhật ngày: 09/05/2017

  Facebook