Lịch Khởi Hành
    LỊCH KHỞI HÀNH TOUR OUTBOUND THÁNG 2- 4. 2016

     

    TUYẾN DU LỊCH

    GIÁ TOUR TRỌN GÓI

    HÀNH TRÌNH BAY

    NGÀY KHỞI HÀNH

    NGƯỜI LỚN

    TRẺ EM 2T-11T

     

     

    NHẬT BẢN – HOA ANH ĐÀO

    06 NGÀY

    34.200.000

    75% + VMB

    1 CI  782   SGNTPE  1050 1515

    2 CI  106   TPENRT  1620 2020

    3 CI  159   KIXTPE 1000 1140

    4 CI  783   TPESGN  1420 1650

    25.2, 08,15, 22.3/2016

    35.500.000

    29.03, 05.04.2016

    LIÊN TUYẾN 07 NGÀY

    HÀN QUỐC – NHẬT BẢN

    34.800.000

    75% + VMB

    1 OZ 736  SGNICN 2350 0645 +1

    2 OZ 104  ICNNRT  1000 1210

    3 OZ 101  NRTICN  1230 1510

    4 OZ 735  ICNSGN  1915 2240

    26,31.03.2016

    LIÊN TUYẾN 06 NGÀY

    ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN

    31.600.000

    75% + VMB

    CI782 SGNTPE 1105 1520

    CI100 TPENRT 0935 1330

    CI107 NRTTPE 0930 1240

    CI783 TPESGN 1420 1650

    19.02 & 04.03.2016

    ĐÀI LOAN 05 NGÀY

    12.990.000

    75% + VMB

    CI784   SGNTPE 1750 220

    CI1857 RMQSGN 0755 10205

    Thứ tư hàng tuần

    HÀN QUỐC 05 NGÀY

    SEOUL – JEJU – LOTTE - SKIING

    20.490.000

     

    75% + VMB

    KE 686  SGNICN  0830 1520
    KE1243 GMPCJU 1840 1945
    KE1210 CJUGMP 1025 1130
    KE 685 ICNSGN 1900 2235

    3,5,10,12,17,19,24/03

     

    20.990.000

     

    2,7,9,14,16,21,23/04

    HÀN QUỐC 04 NGÀY

    SEOUL – NAMI – GINSENG - FARM

    14.490.000

    75% + VMB

    VJ862 - 0015 0725
    VJ863 - 1120 1425

    3,10,17,24,31/03

    7,14,21,28/04

    THÁI LAN  5 NGÀY

    BANGKOK – PATTAYA

     

    5.990.000

    75% + VMB

    9W67   18:45 - 20:05

    9W70   16:15 - 17:45

    29, 31.01

    6.490.000

    19.23,29.02

    HỒNG KÔNG - SKY100

    THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

    05 NGÀY

    12.990.000

    75% + VMB

    CX772 06:45 - 10:20

    CX799 16:50 - 18:30

    26.02

    03, 11,19,26.03

    HỒNG KÔNG 04 NGÀY

    01 FREEDAY 

    11.990.000

    75% + VMB

    CX772 06:45 - 10:20

    CX771 22:25 - 00:15

    28.02

    10,17,24.03

    SINGAPORE 04 NGÀY

    SENTOSA - GARDEN BY THE BAY

    10.380.000

    75% + VMB

    VJ-TR-AK-VN

    18,25.02

    3,10,17,24,31.03

    SINGAPORE – MALAYSIA

    06 NGÀY

    11.680.000

    75% + VMB

    VJ-TR-AK-VN

    23/02

    3,10,17,24,31/03

    SINGAPORE - INDONESIA – MALAYSIA 06 NGÀY

    11.290.000

    75% + VMB

    TR-VN-VJ

    Thư 3 hàng tuần

    (KHUYẾN MÃI GIÁ SỐC)

    04 NGÀY

    THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

    7.990.000

    75% + VMB

    CZ8466  SGN-SZX  20:30

    CZ8465  SZX-SGN  17:50

    04, 11, 18, 25.03

    01, 08, 15.04

    ĐẢO BALI  5N4Đ

     Resort 5*

    18.940.000

    75% + VMB

    SGN - SIN - DPS

    DPS - SIN - SGN

    Theo yêu cầu

    CAMPUCHIA 4 NGAY

    3.650.000

    85%

    XE 45S

    Thứ 5 hàng tuần

    USA KẾT HỢP THĂM THÂN

    31.900.000

    85% + VMB

    EVA – AA – KOREA - CI

    Khởi hành hàng ngày

    USA 2 BỜ ĐÔNG TÂY  10 NGÀY

    65.680.000

    85% + VMB

    EVA – AA – KOREA - CI

    09.02; 17.03, 21.04, 22.05.2016

    USA 06 NGÀY SIÊU KHUYẾN MÃI

    LOS ANGELES - LAS VEGAS

    39.680.000

    85% + VMB

    EVA – AA – KOREA - CI

    27.04.2016, 10.06.2016

    USA 06 NGÀY

    LOS ANGELES - LAS VEGAS

    48.680.000

    85% + VMB

    EVA – AA – KOREA - CI

    12/02; 20/03; 24/04; 25/05/2016