Lịch Khởi Hành
  Lịch khởi hành Tour Mỹ tháng 3,4,5 - 2015

  LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 3,4,5 - 2015

  Tháng 3

  Chương Trình Thời gian Khởi Hành Giá Tour Khuyến mãi
  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 30/03 49.990.000 2.000.000Đặt trước 2 tháng
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm 27/03 73.990.000
  Tháng 4
  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 27/04 49.990.000 2.000.000Đặt trước 2 tháng
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm 24/04 73.990.000
  Tháng 5
  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 29/05 49.990.000 2.000.000Đặt trước 2 tháng
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm 26/05 73.990.000